Wednesday Midweek at Gordon UMC, Gordon

Maundy Thursday – 6:30 p.m. at St. Matthew Lutheran, Ithaca

Good Friday – 6:30 p.m. at St. Matthew Lutheran, Ithaca